reiki cursus

Grondslagen van de Reiki Master Opleiding

Hieronder kun je de uitgangspunten het Reiki Masterschap die ten grondslag liggen aan de Reiki Master opleiding.

  • De Reiki Master heeft een grondige kennis van het werkgebied van alternatieve en natuurlijke geneeswijzen en weet welke plaats Reiki daarin heeft. Hij/zij weet bovendien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van Reiki.
  • De Reiki Master heeft een goede zelfkennis en is zich bewust van zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Hij/zij is zich tevens bewust van welke rol zijn/haar schaduwkanten zouden kunnen spelen in de begeleiding van mensen.
  • De Reiki Master is zich bewust van de mogelijke uitwerking van de inwijdingen/afstemmingen die bij de verschillende graden van Reiki worden gegeven. Hij/zij is in staat en bereid om de gevolgen van de spirituele/persoonlijke ontwikkeling die bij cursisten teweeg gebracht wordt op een goede manier te begeleiden.
  • De Reiki Master is in staat om zelfstandig (nieuwe) cursussen en workshops te ontwikkelen en te geven
  • De Reiki Master heeft voldoende kennis en vaardigheden om op een verantwoorde manier mensen te coachen op basis van de uitgangspunten van de Positieve Psychologie
  • De Reiki Master is in staat om met succes op zowel ethisch als economisch verantwoorde manier een eigen praktijk te voeren.
  • De Reiki Master is zich ervan bewust dat zijn/haar verantwoordelijkheid voor het begeleiden van cursisten niet stopt op het moment dat zij een cursus bij hem/haar beindigt hebben, maar dat deze nog voor onbepaalde tijd kan doorgaan.